Aktuální články

Nová naděje pro pacienty s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII

01/2018
Společnost Roche oznámila, že Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) přijal kladné stanovisko ohledně přípravku Hemlibra® (emicizumab) pro rutinní profylaxi krvácivých epizod u osob s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII. Přípravek Hemlibra prokázal vyšší účinnost v porovnání s předchozí léčbou bypassing přípravky ve dvou studiích fáze III napříč věkovými skupinami. Při subkutánní (podkožní) aplikaci jednou týdně pomáhá přípravek Hemlibra zmírnit zátěž danou léčbou hemofilie A.
CELÝ ČLÁNEK

Diabetes mellitus ovlivňuje rozmnožování savců včetně člověka

01/2018 
Vědci z výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy se pokusili odpovědět na otázku, jaký je vztah mezi neplodností a diabetes mellitus. A jak tato nemoc ovlivňuje reprodukci i v následujících generacích.
CELÝ ČLÁNEK

Lokální a systémová léčba onychomykóz

01/2018 MUDr. Gabriela Janoušková
Onychomykóza je časté infekční onemocnění nehtové jednotky způsobené mikroskopickými houbami. Většina onychomykóz je způsobena dermatofyty, méně často se etiologicky uplatňují kvasinky a oportunní hyfomycety. Tato infekce tvoří až 50 % všech onemocnění nehtů. Osoby léčené pro diabetes mellitus, cévní onemocnění s trofickými změnami na periferii končetin, obezitu, HIV a imunosuprimovaní pacienti jsou predisponováni ke vzniku tohoto onemocnění. Současná léčba onychomykóz je založena na systémovém podávání či lokální aplikaci antimykotik, doplněné o mechanické či chemické odstranění postižené části nehtu. V posledních letech se alternativně uplatňují ošetření laserem či fotodynamická terapie.
CELÝ ČLÁNEK