Abrocitinib v léčbě atopické dermatitidy

03/2023

MUDr. Iva Karlová

Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Atopická dermatitida je chronická zánětlivá dermatóza. Vzniká působením zevních vlivů na geneticky disponovanou kůži. V patogenezi tohoto onemocnění hraje hlavní roli genetická dispozice k dysfunkci kožní bariéry a imunologické dysbalanci. Pro těžké a středně těžké formy je indikována nejprve konvenční systémová terapie, ke které je používán zejména cyklosporin, eventuálně methotrexát. Při nedostatečném účinku konvenční léčby je indikována biologická terapie. Prvním biologikem určeným k léčbě atopické dermatitidy byl dupilumab. Nově jsou do terapie zařazovány inhibitory Janusových kináz. Abrocitinib je perorální selektivní inhibitor Janusovy kinázy 1.

 

Klíčová slova

atopická dermatitida, inhibitory Janusových kináz, abrocitinib Karlová I. Abrocitinib v

 

SUMMARY

Atopic dermatitis is a chronic inflammatory dermatosis. It is caused by external influences on genetically predisposed skin. Genetic predisposition to skin barrier dysfunction and immunological imbalance play a major role in the pathogenesis of this disease. For severe and moderate forms, conventional systemic therapy is indicated first, with cyclosporine A and possibly methotrexate being the main drugs used. If conventional treatment is insufficient, biological therapy is indicated. The first biologic indicated for the treatment of atopic dermatitis was dupilumab. More recently, Janus kinase inhibitors have been added to the therapy. Abrocitinib is an oral selective inhibitor of Janus kinase 1.

 

Key words

atopic dermatitis, Janus kinase inhibitors, abrocitinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM