O časopise

Odborný lékařský časopis zaměřený na farmakoterapii. Je určen všem ambulantním specialistům včetně všeobecných praktických lékařů a internistů, farmakologům a farmaceutům.

 

Hlavním garantem časopisu je doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA.

 

 • Obsah časopisu přináší nejnovější poznatky a témata z oblasti vědy a medicíny, zvláště farmakoterapie
 • Informuje o nových léčivech na českém a světovém trhu
 • Komentuje zajímavé vědecké práce a klinické studie
 • Nabízí možnost publikace komentářů účastníků odborných kongresů a sympozií přibližující čtenářům aktuální dění v oblasti farmakoterapie a farmaceutického průmyslu
 • Vycházejí speciální čísla věnovaná jednomu oboru medicíny
 • Nabízí možnost reprintování již publikovaných článků
 • Ve spolupráci s klientem nabízí možnost publikace speciálního čísla na míru jeho požadavkům
 • Každé vydání poskytuje prostor autorům různých specializací a zaměřuje se na vysokou publikační úroveň
 • Všechny texty procházejí před vydáním odbornou recenzí
 • Ve spojení s originálním pojetím grafiky splňuje nejvyšší nároky na tištěná média
 • Jednotlivá čísla vycházejí u příležitosti významných českých kongresů

 

Distribuce

 • Časopis je distribuován předplatitelům, na vybrané odborné kongresy a specializovaná pracoviště v ČR
 • Distribuce na Slovensko je zajištěna prostřednictvím e‑shopu
 • Vychází v nákladu 5 000 ks