• V EDICI MEDICUS VYŠLO

  INTERNA PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ OBORY

  (DRUHÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ)

  MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

   

  Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických programů. S internou se ve své denní praxi setkávají všechny zdravotnické obory, a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

  Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je přehledně členěn a doprovází jej řada příloh.

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS VYŠLO

  KASUISTIKY (NEJEN) Z PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXE III

  Alena Šebková a kolektiv

   

  Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. V rámci jednotlivých kasuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář se seznámí s významem prezentované kasuistiky, popřípadě i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

  Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, popřípadě související problematikou dětského věku.

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

 

Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Dlouhá, Jitka Štěrbová, Ines Horáková

 

Aktuální články

Certolizumab pegol v těhotenství u pacientky s revmatoidní artritidou - kazuistika

01/2024 MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Terapie v těhotenství a laktaci má u pacientek s revmatoidní artritidou svá specifická úskalí. Vysoká aktivita revmatoidní artritidy v průběhu těhotenství přináší rizika nejen pro matku, ale i pro dítě (ztráta plodu, předčasný porod, nízká porodní hmotnost a další). Léčba revmatoidní artritidy se opírá o celou řadu léků od nesteroidních antirevmatik, glukokortikoidů, konvenčních chorobu modifikujících léků, biologik až po cílené syntetické léky. Podávání celé řady těchto léčiv je v těhotenství a laktaci, bud' úplně kontraindikováno, nebo je výrazně omezeno. Certolizumab pegol byl prvním biologickým lékem, který se etabloval v terapii obtížně kontrolovatelné revmatoidní artritidy v těhotenství.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti prevence infekcí centrálního nervového systému

01/2024 MUDr. Martin Slížek; MUDr. Tereza Rudová; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Infekční záněty centrálního nervového systému si i přes relativně nízkou incidenci zasluhují pozornost hlavně kvůli vysokému riziku komplikací. Purulentní meningitidy mají smrtnost 10-30 %, akutní fáze serózních zánětů obvykle probíhají mírněji, vysoká je však četnost dlouhodobých následků. Kauzální léčbu máme k dispozici pouze proti několika neurotropním patogenům, velmi důležitý je proto důraz na specifickou i nespecifickou prevenci. Sdělení obsahuje přehled současných možností vakcinace proti agens vyvolávajícím neuroinfekce, včetně jejich indikací a očkovacích schémat.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě imunitní trombocytopenie

01/2024 MUDr. Eva Konířová
V posledních letech můžeme pozorovat významné změny v přístupu a zejména v léčebné strategii u pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP). Pandemie covidu-19 urychlila některé dlouhodobé trendy, jako je dřívější zahájení léčby agonisty trombopoetinového receptoru (thrombopoietin receptor agonists, TPO-RA). Lepší pochopení patofyziologie ITP pak vedlo jak k zařazení nových léků, tak k použití kombinované terapie ovlivňující více patofyziologických cest současně, a to zejména u refrakterních pacientů. Za zásadní moment roku 2023 považujeme publikaci aktualizovaných českých doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP. Dalšími novinkami uplynulého období je zařazení nových léků do běžné klinické praxe, a to TPO-RA avatrombopagu a inhibitoru slezinné tyrosinkinázy (spleen tyrosine kinase, SYK) fostamatinibu. Řada nových léků ovlivňujících zejména osu B-iymfocyty-protiiátky-makrofágy je pak k dispozici v rámci klinických studií.
CELÝ ČLÁNEK