Aktuální články

Lékové interakce s potravou, jejími složkami a nápoji

03/2019 PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Potrava, některé její složky, nápoje a potravinové doplňky často ovlivňují metabolismus a transport léčiv v organismu nebo přímo farmakodynamické účinky léčiv. V důsledku těchto interakcí dochází ke změnám v biologické dostupnosti léčiv, ke snížení účinku nebo selhání terapie nebo ke zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků, výjimečně dokonce může dojít k projevům toxicity. Cílem přehledu je podat základní informaci o rozsahu aktuálních znalostí o interakcích potravy a nápojů s léčivy. Zejména pak ukázat na léčiva, která je z různých důvodů nezbytné užívat bud' nalačno, nebo po jídle a současně upozornit na skutečnost, že se léčiva mají zapíjet vodou.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti farmakoterapie obezity v České republice

03/2019 MUDr. Dita Pichlerová
Vzhledem k novým znalostem o roli hypothalamu a neurohormonů v léčbě obezity se zdá, že antiobezitika se postupně stanou velmi důležitou a běžnou podporou při redukci tělesné hmotnosti. I když americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je ve schvalování antiobezitik mnohem pružnější, také v České republice byly uvedeny v posledních letech na trh nové látky určené k redukci hmotnosti a zdá se, že další budou následovat. Moderní farmaka v léčbě obezity jsou účinnější než dříve a měla by být hlavně bezpečná. V článku jsou probrána jednotlivá antiobezitika dostupná v České republice a také antidiabetika s pozitivním vlivem na hmotnost pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby primární biliární cholangitidy

03/2019 MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.; MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Primární biliární cholangitida je chronické progresivní cholestatické onemocnění jater. Diagnóza je založena na nálezu cholestázy, průkazu specifických antimitochondriálních protilátek nebo typickém histologickém nálezu. Velká část nemocných je v době diagnózy asymptomatických; pokud jsou symptomy přítomny, nejčastěji se objevuje pruritus a únava. Základní léčbou je v současné době kyselina ursodeoxycholová. U nemocných, kteří na léčbu kyselinou ursodeoxycholovou neodpoví adekvátním ústupem cholestázy, zůstává prognóza nepříznivá. V tomto případě je třeba zvážit možnosti léčby druhé linie kyselinou obeticholovou nebo off-label podání bezafibrátu. Léčba druhé linie vyžaduje pravidelnou monitoraci možných nežádoucích účinků. Léčbu vyžadují i často přidružené symptomy nebo komplikace, jako je pruritus a kostní choroba. V pokročilých stadiích vyžadují léčbu komplikace asociované portální hypertenze. Ve stadiu jaterní cirhózy je nutno zvážit jaterní transplantaci.
CELÝ ČLÁNEK