Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Zlevnili jsme většinu našich knižních produktů až o 50%. Přehled knih naleznete zde.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová

 

Aktuální články

Postavení avatrombopagu v léčbě imunitní trombocytopenie

06/2021
Součástí odborného programu II. českého hematologického a transfuziologického sjezdu, který se uskutečnil letos v září v Olomouci, bylo také satelitní sympozium společnosti Sobi, věnované terapii chronické imunitní trombocytopenie (ITP). Jak uvedl prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., přednosta Hematologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze, jenž setkáním provázel, novou léčebnou možnost u dospělých pacientů s refrakterní ITP představuje podávání avatrombopagu - agonisty trombopoetinového receptoru. Od 1. října 2021 je pak tento přípravek hrazen i v léčbě těžké trombocytopenie u jedinců s chronickým onemocněním jater, kteří mají podstoupit invazivní zákrok.
CELÝ ČLÁNEK

Budesonid v orodispergovatelných tabletách v léčbě eozinofilní ezofagitidy

06/2021 MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.
Eozinofilní ezofagitida je imunitně podmíněný zánět jícnu. Jedná se o chronické progresivní onemocnění provázené postupnou remodelací jícnu. Diagnostika nemoci se opírá o příznaky dysfunkce jícnu, histologický nález 15 a více eozinofilů na zorné pole (high power field, HPF) v biopsii z jícnu a vyloučení dalších příčin hypereozinofilie. Léčebné možnosti zahrnují podání inhibitorů protonové pumpy, topických kortikoidů a eliminační dietu. Po dosažení remise je doporučovaná dlouhodobá udržovací léčba. Podle recentních amerických doporučení mají topické kortikoidy jako jediná z léčebných možností silné doporučení s dobrou kvalitou důkazů, podle studií z reálné praxe mají také nejvyšší účinnost v léčbě první linie. Topické kortikoidy přímo k léčbě eozinofilní ezofagitidy doposud nebyly k dispozici, jedinou možností byl předpis suspenze budesonidu magistraliter, nově je možnost podávání budesonidu v orodispergovatelných tabletách přímo určených k léčbě eozinofilní ezofagitidy. Výsledky dosavadních klinických studií potvrdily jeho vysokou účinnost v navození i udržení remise i příznivý bezpečností profil.
CELÝ ČLÁNEK

Spondyloartritidy v dětském věku

06/2021 MUDr. Šárka Fingerhutová; MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Juveniiní spondyloartritidy jsou chronická zánětLivá onemocnění charakterizovaná typicky rozvojem asymetrické periferní artritidy dolních končetin a entezitidami. Postižení páteře bývá v dětské populaci méně vyjádřené a často asymptomatické. Většina dětských spondyLoartritid je klasifikována jako artritida spojená s entezitidou, menší podíL tvoří pacienti s juveniLní psoriatickou artritidou. K dosažení inaktivity choroby a pro prevenci nevratných strukturálních změn je nutné časné zahájení cílené Léčby.
CELÝ ČLÁNEK