Aktuální články

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2019 v San Franciscu

04/2019 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se v letošním roce uskutečnil v kalifornském San Franciscu. Tradičně na něm byly prezentovány výsledky řady důležitých studií a nutno konstatovat, že ani o překvapivé výsledky v letošním roce nebyla nouze.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti léčby pacientů se schizofrenií

04/2019 Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
V léčbě schizofrenie jsou zásadní antipsychotika. Jsou účinná v akutní léčbě první epizody či relapsu (především v ovlivnění pozitivních příznaků) i v prevenci relapsu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem relapsu je nonadherence k medikaci. To mohou alespoň částečně řešit antipsychotika ve formě dlouhodobých injekcí. V terapii rezistentních pacientů je zlatým standardem clozapin. Nezřídka je však používán se značným zpožděním. K optimalizaci jeho použití může posloužit terapeutické monitorování plazmatických koncentrací, nutností je monitorování krevního obrazu. Méně účinná jsou antipsychotika v ovlivnění negativních příznaků. Aktuálně však bylo na trh uvedeno antipsychotikum cariprazin, které může být v tomto směru účinnější než jiná antipsychotika. Pozitivním zjištěním jsou data ze švédského národního registru, která ukazují, že z hlediska prevence mortality jsou všechna antipsychotika účinnější než absence léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba bolesti u pacientů s hemofilií

04/2019 MUDr. Dana Vondráčková
Hemofilie je dědičné onemocnění, které postihuje z více než 90 % chlapce. Hlavním příznakem je krvácení, nejčastěji do kloubů. Přestože se péče o tyto pacienty stále zlepšuje, krvácení do kloubů se nedá zcela zabránit. Zvláště u těžkých forem je časté a prudké. Změny v kloubech způsobené krvácením vedou k chronické bolesti, deformitám a těžkým artropatiím, které značně zhoršují kvalitu života těchto nemocných. Preventivní a aktuální náhrada chybějícího srážecího faktoru zmírňuje akutní bolest i následky krvácení. Přispívá však také k tvorbě inhibitoru, který zhoršuje stav a průběh onemocnění. V centrech pro hemofilii je léčba zaměřena hlavně na profylaxi a substituci faktoru, systematická léčba bolesti včetně farmakoterapie je však u 30-50 % pacientů nedostatečná.
CELÝ ČLÁNEK