Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová, Ines Horáková

 

Aktuální články

Léčba atopické dermatitidy u pacienta s poruchou autistického spektra – kazuistika

06/2022 MUDr. Jan Hugo
Prezentovaná kazuistika popisuje případ pacienta s Aspergerovým syndromem trpícím těžkou formou atopické dermatitidy. Standardní topická ani konvenční systémová terapie atopické dermatitidy neměla řádný terapeutický efekt. Onemocnění se dostalo pod dlouhodobou kontrolu až po zahájení terapie dupilumabem. Přestože pacient trpí poruchou autistického spektra, terapii zvládá zcela bez obtíží.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace v ambulantní praxi

06/2022 MUDr. Kateřina Šrámková
Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace patří k nejčastějším sexuálním poruchám u mužů. Ovlivňují fyzické i psychosociální zdraví mužů a mají významný vliv na kvalitu života nemocných i jejich partnerů. Incidence erektilní dysfunkce stále narůstá. Léčba erektilní dysfunkce zahrnuje perorální přípravky, léčbu rázovou vlnou, podtlakové přístroje, intrakavernózní injekce a penilní protézy. Nejběžněji jsou k léčbě erektilní dysfunkce využívány inhibitory PDE5. Zatímco léčba erektilní dysfunkce je orientovaná na muže, léčba předčasné ejakulace je orientovaná na uspokojení ženy. Používáme sexoterapeutické metody a farmakoterapii. Distribuce dapoxetinu v České republice skončila.
CELÝ ČLÁNEK

Siponimod v terapii sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – kazuistika

06/2022 MUDr. Simona Halúsková; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Sekundárně progresivní roztroušená skleróza je druhou nejčastější formou roztroušené sklerózy. Diagnóza sekundárně progresivní roztroušené sklerózy je však často stanovena až retrospektivně a opožděna zhruba o tři roky v důsledku mnoha faktorů, ať už ze strany pacienta, nebo lékaře. Siponimod představuje první perorální přípravek schválený k léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Kazuistika popisuje téměř 22leté období muže léčeného pro roztroušenou sklerózu.
CELÝ ČLÁNEK