Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová, Ines Horáková

 

Aktuální články

Úspěšná terapie pacienta s těžkou plakovou psoriázou risankizumabem

01/2023 MUDr. Petra Fialová
Psoriáza je chronické, systémové zánětlivé onemocnění, které se vyskytuje asi u 2-3 % pacientů. Risankizumab je humanizovaná monoklonální protilátka typu imunoglobulinu G1 (IgG1), která se selektivně váže s vysokou afinitou na podjednotku p19 humánního cytokinu interleukinu 23 (IL-23). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty systémové léčby. Také je samotný nebo v kombinaci s methotrexátem indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí na jedno nebo více chorobu modifikujících antirevmatik (disease modifying antirheumatic drugs, DMARD). Jako nejnovější indikaci má risankizumab, zatím jako první a jediný inhibitor IL-23, schválenou European Medicines Agency (EMA) od listopadu 2022 i léčbu středně těžké až těžké aktivní Crohnovy nemoci. Risankizumab je přípravek s vysokou a dlouhodobou účinností, která je konzistentní u všech typů pacientů bez ohledu na jakoukoliv předchozí léčbu či komorbidity a současně vykazující příznivý bezpečnostní profil.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba adalimumabem u pacienta s psoriázou, akné a sakroiliitidou

01/2023 MUDr. Jorga Fialová; MUDr. Martina Kojanová, Ph.D.; MUDr. Liliana Šedová
Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění spojené s vysokou expresí prozánětlivých cytokinů. Pacienti často trpí psoriatickou artritidou. Akné je časté multifaktoriální zánětlivé kožní onemocnění adolescentů, u kterého podle nových poznatků hraje klíčovou roli imunitní systém. Prezentujeme případ pacienta, u kterého vzplanutí psoriázy bylo doprovázeno těžkým průběhem akné a následně sakroiliitidou. Léčba adalimumabem vedla k potlačení projevů všech tří onemocnění a remise trvá již 56 měsíců.
CELÝ ČLÁNEK

Arteriální hypertenze a dyslipidemie – dva rizikové faktory, jedno řešení

01/2023 MUDr. Milan Plíva
ArteriáLní hypertenze a dyslipidemie patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob. Jejich současná přítomnost násobí individuální kardiovaskulární riziko. Proto je nezbytné ovlivňovat oba rizikové faktory současně. Dlouhodobé výsledky Léčby arteriální hypertenze a dyslipidemie nejsou v České republice optimální. Předkládaná kazuistika prezentuje pohled autora na současné možnosti farmakoLogické Léčby nekomplikované arteriální hypertenze a dyslipidemie s využitím moderní fixní kombinační Léčby. CíLem Léčby má být co nejrychLejší dosažení optimální korekce rizikových faktorů vedoucí k redukci ceLkového kardiovaskuLárního rizika.
CELÝ ČLÁNEK