Acne vulgaris

06/2017

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Dermatovenerologické oddělení FN Brno

 

SOUHRN

Akné je vysoce heterogenní onemocnění se vztahem k predilekční lokalizaci, s typickými lézemi a odezvou na příslušnou léčbu. I když největší výskyt akné je v pubertálním období, jsou známy případy vzniku onemocnění jak v novorozeneckém věku, tak u dospělých jedinců. Kromě základních forem akné existuje celá řada variant tohoto onemocnění. Akné je chronické neinfekční zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Etiopatogeneze je multifaktoriální a k dispozici je jak množství přípravků místní a celkové léčby, tak fyzikální léčba. Terapie je obvykle kombinovaná se zaměřením na všechny etiopatogenetické faktory akné.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

acne vulgaris, klinické typy akné, diferenciální diagnostika, terapie

 

SUMMARY

Acne is a highly heterogenous disorder with relation to predilection localisation, with typical lesions and adequate therapy response. Although the greatest incidence of acne is in pubertal period, there are known cases of disease genesis both in neonatal and in adult. There exist a number of variations of acne in addition to basic forms of this disease. Acne vulgaris is a chronic noninfectious inflammatory androgen-dependent disease of pilosebaceous unit. Its pathogenesis is multifactorial and number of therapies are available, which include topical, systemic and physical treatment. The therapy is usually combined to focus on all etiological factors.

 

KEY WORDS

acne vulgaris, clinical variants of acne vulgaris, differential diagnosis, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM