Adalimumab v léčbě kožních onemocnění - čtyřleté zkušenosti s předplněným perem Humira a nová bezcitrátová léková forma přípravku

06/2017

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno

 

SOUHRN

Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNFα). V dermatologii je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, k léčbě těžké psoriázy u dětí od čtyř let a u dospívajících. Dále je indikován pro středně těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let. Nově je od roku 2016 k dispozici bezcitrátová forma přípravku Humira, tj. roztok s nezměněnou účinnou látkou adalimumabem bez obsahu citrátu sodného. Důsledkem je pro pacienta příjemnější aplikace - medián snížení bolesti v místě vpichu okamžitě po aplikaci je 84 %. Citrát sodný může u některých pacientů způsobit iritační reakci v místě vpichu a větší bolestivost. Adalimumab je k dispozici ve dvou aplikačních formách - jako předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka. Pero je pro pacienty výhodnější, zejména byla zjištěna signifikantně nižší bolest v místě vpichu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

adalimumab, psoriáza, bezcitrátová léková forma, předplněné pero

 

SUMMARY

Adalimumab is a recombinant fully human monoclonal antibody against tumour necrosis factor alpha. In dermatology, it is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis at adults, for the treatment of severe psoriasis in children above four years and adolescents. It is also indicated for the treatment of moderate to severe hidradenitis suppurativa at adults and adolescents above 12 years. Since 2016 there is a new citrate-free formulation of adalimumab - a solution without sodium citrate. This citrate-free formulation is better tolerated - median percentage pain reduction in injection site immediately after injection is 84%. Sodium citrate may cause injection site reaction and pain. Adalimumab is available as a prefilled syringe and an autoinjection pen. The second one is more convenient for patients as it causes less injection site pain.

 

KEY WORDS

adalimumab, psoriasis, citrate free formulation, autoinjection pen

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM