Adekvátní léčba hlavních rizikových faktorů aterosklerózy v ambulantní praxi - zaměřeno na fixní kombinace

04/2022

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Ovlivnění všech rizikových faktorů aterosklerózy je klíčové ke snížení kardiovaskulárního rizika u daného pacienta. Ovšem k ovlivnění jednotlivých rizikových faktorů, a zejména k dosažení doporučených cílových hodnot je často nutné užít kombinační terapii. Při současném ovlivnění všech rizikových složek dochází k výrazné polypragmazii, a tím k výrazné redukci compliance s léčbou u našich pacientů. Proto zavedení fixních kombinací je klíčové stran zlepšení adherence našich pacientů k farmakoterapii, a tím i k dosažení cílových hodnot všech rizikových faktorů aterosklerózy. Co se týče dosažení cílových hodnot krevního tlaku, musíme dnes často využít dvojkombinační až trojkombinační terapii. Dnes jsou na trhu již k dispozici i fixní přípravky ovlivňující několik rizikových faktorů aterosklerózy: arteriální hypertenzi a dyslipidemii.

 

Klíčová slova

rizikové faktory aterosklerózy, dyslipidemie, arteriální hypertenze, časná intervence

 

SUMMARY

Cardiovascular diseases are still one of the most common causes of mortality and morbidity in our country and in developed countries. Today no one questions the intervention of all risk factors for atherosclerosis after a cardiovascular event, although unfortunately even in this case the recommended target values are often not achieved. However, what is often completely neglected is the intervention of risk factors in primary prevention. We know that atherosclerosis is a long-term process, developing since the childhood. It is a continuous process and the event itself is only the culmination of this process. Therefore, it is necessary to intervene in key risk factors early in life, and we have ample evidence that even early pharmacological intervention has a clear effect on slowing or stopping the process of atherosclerosis.

 

Key words

risk factors of atherosclerosis, dyslipidemia, arterial hypertension, early intervention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM