Adekvátní léčba pacientů s psoriatickou artritidou – klinické zkušenosti, spolupráce revmatologa a dermatologa

03/2023

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Diagnosticko-terapeutické centrum LF UK a FN Brno

 

SOUHRN

Psoriatická artritida je chronická zánětlivá artritida, kterou lze řadit mezi spondyloartritidy. Jedná se o systémové autoimunitní onemocnění, u kterého je charakteristická heterogenita zánětlivého postižení zejména v oblasti úponů (entezitida), dále postižení periferních a axiálních skloubení, která jsou asociována s klinickými projevy v oblasti kůže, nehtů, střevní sliznice a duhovek. Doporučení léčby pro psoriatickou artritidu sestává z konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků (conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drug, csDMARD), biologických chorobu modifikujících antirevmatických léků (biological disease modifying anti-rheumatic drug, bDMARD), inhibitorů Janusových kináz a inhibitorů fosfodiesterázy 4. V současnosti nejsou plně k dispozici komparativní studie mezi jednotlivými molekulami. Psoriatická artritida je často asociována s komorbiditami, jako jsou osteoporóza, uveitidy, kardiovaskulární onemocnění. Pro heterogenitu klinických projevů lze léčebně využít takové léčebné možnosti, které cílí na jednotlivé domény klinického postižení a mohou bránit rentgenové progresi.

 

Klíčová slova

psoriatická artritida, rentgenová progrese, biologické chorobu modifikující antirevmatické léky, bDMARD

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory condition with articular and extra-articular manifestations: peripheral arthritis, axial disease, enthesitis, dactylitis, psoriasis, inflammatory bowel disease and uveitis. Anti-tumour necrosis factors (anti-TNF) have demonstrated clinical efficacies exceeding those of conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs (csDMARD). New understanding in pathogenic pathways have led to novel therapeutic targets. The prevention of joint deformity is among the most important treatment goals of psoriatic arthritis. Some biological disease modifying anti-rheumatic drugs (bDMARD) have been demonstrated to be effective for both the skin and joints, as well as for slowing radiographic progression. However, there has been a lack of direct comparisons of bDMARDs. Psoriatic arthritis is associated with comorbidities such as osteoporosis, uveitis, subclinical bowel inflammation, and cardiovascular disease. Given this heterogeneity, its diagnosis has been difficult.

Here we present use of screening tools to aid in early diagnosis, recent findings on pathogenesis, and new therapeutic approaches including new biologic medications.

 

Key words

psoriatic arthritis, radiographic progression, biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs, bDMARD

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM