Agonizace GLP-1 v kardiologii

02/2020

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Centrum preventivní kardioLogie, 2. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Agonisté receptoru peptidu 1 podobného glukagonu (glucagon-like peptide-1, GLP-1) napodobují inkretin, který potencuje sekreci inzulínu v závislosti na glykemii a tlumí produkci glukagonu. Kromě působení na glukózový metabolismus má protektivní přímé i nepřímé účinky na kardiovaskulární systém. Jsou představeny studie s jednotlivými přípravky i poslední metaanalýza studií s agonisty GLP-1 ve srovnání s inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru typu 2 (sodium-glucose cotransporter 2, SGLT2). Je uvedena indikace agonistů GLP-1 v léčbě diabetu podle současného stanoviska expertů z roku 2019.

 

Klíčová slova

agonisté GLP-1, přehled studií s agonisty GLP-1, prevence kardiovaskulárních onemocnění

 

SUMMARY

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists imitate incretin, which stimulates insulin secretion in dependence to glucose and inhibits glucagon secretion. Except of glucose metabolism that incretin influences the cardiovascular system protectively in direct and indirect ways. A summary of GLP-1 agonists trials and meta-analysis of those studies in comparison with SGLT-2 inhibitors studies are presented. The indication of GLP-1 agonists in diabetes treatment according to the last statement (update 2019) is mentioned.

 

Key words

glucagon-like peptide-1 (GLP-1) agonists, summary of GLP-1 agonists trials, cardiovascular disease prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM