Aktuality v léčbě diabetu v těhotenství

01/2019

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Diabetes mellitus v těhotenství rozlišujeme na gestační a pregestační diabetes. Gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu glukózy, která se objeví v těhotenství a spontánně odezní během šestinedělí. Postihuje až 15 % těhotných žen. Jako pregestační diabetes mellitus označujeme diabetes vzniklý již před otěhotněním. Zahrnuje především diabetes mellitus 1. a 2. typu. Základem léčby diabetu jsou režimová opatření - diabetická dieta s omezeným příjmem sacharidů, fyzická aktivita a pravidelně prováděný selfmonitoring. Z farmakoterapie lze v těhotenství použít inzulin a metformin. V posledních letech přibývají data o bezpečnosti použití metforminu v prvním trimestru těhotenství. V léčbě diabetu během těhotenství se stále častěji využívá kontinuální monitorace glukózy. Pro dosažení optimální kompenzace diabetu a snížení vzniku rizika těhotenských a perinatálních komplikací je nutná mezioborová spolupráce diabetologa, gynekologa a neonatologa.

 

Klíčová slova

gestační diabetes mellitus, metformin, inzulin, kontinuální monitorace glukózy

 

SUMMARY

Diabetes in pregnancy is divided into gestational and pregestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus is a disorder of glucose metabolism that occurs during pregnancy and spontaneously disappears during labor. Affects up to 15 % of pregnant women. As pregestational diabetes mellitus, we refer to diabetes that developed before pregnancy. Includes mainly type 1 and type 2 diabetes mellitus. The basis of treatment of diabetes are lifestyle interventions - a diabetic diet with limited carbohydrate intake, physical activity and regular self-monitoring. Insulin and metformin maybe used during pregnancy. In recent years, have increased data on the safety of metformin use in the first trimester of pregnancy. In diabetes treatment during pregnancy, continuous glucose monitoring is increasingly being used. To achieve optimal diabetes compensation and to reduce the risk of pregnancy and perinatal complications, interdisciplinary collaboration is needed between diabetes, gynecologist and neonatologist.

 

Key words

gestational diabetes mellitus, metformin, insulin, continuous glucose monitoring.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM