Aktuální doporučení pro léčbu hypertenze v praxi a postavení fixních kombinací antihypertenziv v těchto doporučeních

02/2019

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.1; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC2; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC2

1 Interní kardíoLogická klinika LF MU a FN Brno

2 Interní kardioangioLogická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Podáváme přehled současných názorů na postavení fixních kombinací v léčbě hypertenze podle doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/Evropské kardiologické společnosti (ESH/ESC) a České společnosti pro hypertenzi (ČSH) z roku 2018. Mezi nejčastěji doporučované dvojkombinace patří blokátor renin-angiotenzinového systému (inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu nebo sartan) a blokátor vápníku, dále blokátor renin-angiotenzinového systému a diuretikum, případně blokátor vápníku a diuretikum. Stále častěji se objevují i trojkombinace, většinou inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu, blokátor vápníku dihydropyridinového typu a diuretikum (nejčastěji indapamid). Dvojkombinací je dnes možné i zahajovat léčbu hypertenze. Výhoda fixních kombinací je především ve větší compliance nemocného, a tím v lepší kontrole hypertenze. Dvojkombinaci antihypertenziv potřebuje asi třetina hypertoniků, trojkombinaci potřebuje k dobré kontrole tlaku asi čtvrtina hypertoniků.

 

Klíčová slova

hypertenze, fixní kombinace, zahájení léčby, trojkombinace

 

SUMMARY

We give a present view on fixed combinations in the treatment of hypertension according to guidelines of European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESH/ESC) and Czech Society of Hypertension (CSH) from the year 2018. The most frequently recommended two combinations are angiotensin system blockers (angiotensin-converting enzyme inhibitors or sartans) and calcium channel blocker, angiotensin system blockers and diuretics or calcium channel blocker and diuretics. A new trend in the treatment are three combinations, mainly angiotensin-converting enzyme inhibitor, calcium channel blocker of dihydropyridine type and diuretic (mainly indapamid). Two combinations are recommended also for the initiation of the treatment of hypertension.

 

Key words

hypertension, fixed combination, initiation of treatment, three combinations

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM