Aktuální farmakoterapeutické přístupy u pacientů s ulcerózní kolitidou

02/2020

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.

Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku

 

SOUHRN

Uicerózní koLitida je chronické zánětLivé onemocnění, které postihuje tlusté střevo. Rozsah onemocnění je variabilní, kontinuálně od rekta orálně. Jedná se o celoživotní nemoc, na jejímž vzniku se podílejí faktory genetické i vlivy vnějšího prostředí. Charakteristické je střídání období klidu a vzplanutí nemoci. Vzhledem k nejasné etioLogii kauzální Léčba není známa, dostupné přípravky působí útlumem zánětu. Konvenční Léčba zahrnuje aminosaLicyLáty, kortikosteroidy a imunosupresiva. V současné době jsou k dispozici četné přípravky bioLogické Léčby působící na různých místech zánětLivé kaskády, do skupiny monokLonáLních protiLátek patří infliximab, adaLimumab, goLimumab, vedoLizumab a ustekinumab. Novější přípravky, takzvané maLé moLekuLy, představuje tofacitinib.

 

Klíčová slova

uLcerózní koLitida, zánět, imunosupresiva, bioLogická Léčba

 

SUMMARY

Ulcerative colitis is a chronic inflammatory condition that causes continuous mucosal inflammation of the colon, it affects the rectum and to a variable extent the colon in a continuous fashion. It is a lifelong disease arising from an interaction between genetic and environmental factors, and is characterized by a relapsing and remitting course. Its precise aetiology is unknown, therefore medical therapy is targeted to attenuation of the inflammation. Conventional therapy is represented by 5-aminosalicylic acid, corticosteroids and immunosuppressants. Nowadays, various biologics are available, the group of monoclonal antibodies comprises infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab and ustekinumab. Novel drugs, so called small molecules, are represented by tofacitinib.

 

Key words

ulcerative colitis, inflammation, immunosuppressive agents, biologic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM