Aktuální možnosti biologické léčby u axiálních spondyloartritid

01/2018

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

II. interní klinika a LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Terapie axiální spondyloartritidy je komplexním úkolem. Cílem léčby je potlačení zánětlivé aktivity onemocnění, ovlivnění klinických projevů i zabránění strukturální progresi. Nedílnou součástí je terapie mimokloubních projevů, vyskytujících se u nemalé části pacientů. Pohybová aktivita v kombinaci s nesteroidními antirevmatiky představuje základ terapie, v případě nedostačujícího účinku je indikována biologická terapie. Po více než desetiletí byla jedinou možností biologické léčby blokáda TNF-a, portfolio biologických léků axiální spondyloartritidy nedávno rozšířila plně humánní monoklonální protilátka blokující IL-17A, secukinumab. Pro terapii radiografické formy onemocnění lze použít všech pět TNF-a inhibitorů i secukinumab, rozdíly mezi jednotlivými TNF-a inhibitory jsou v ovlivnění některých extraskeletálních projevů onemocnění. Dosažení remise onemocnění se tak díky novým terapeutickým možnostem v podobě biologické léčby stalo reálným cílem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

axiální spondyloartritida, biologické chorobu modifikující léky, blokátor IL-17, TNF-a inhibitory

 

SUMMARY

Therapy of axial spondyloarthritis is a complex task. The major target in the treatment is suppression of inflammation, reducing clinical symptoms of disease and preventing structural progression. An integral part of the therapy is the extra-articular manifestations occurring in a large number of patients. Regular exercises in combination with non-steroidal anti-inflammatory drugs are the basis for therapy, and in case of insufficient effect, biological therapy is indicated. For more than a decade, the only option of biological treatment was TNF-a blockade. The portfolio of biologic drugs for axial spondyloarthritis has recently expanded the fully human monoclonal antibody against IL-17A, secukinumab. All 5 TNF-a inhibitors and secukinumab can be used to treat the radiographic form of the disease, there are some differences in efficacy of TNF-a inhibitors in treatment of extra-skeletal manifestations. The expanding spectrum of biological therapy is thus a therapeutic option that makes remission of the disease a real goal.

 

KEY WORDS

axial spondyloarthritis, biological disease modifying antirheumatic drugs, IL-17 inhibition, TNF-a inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM