Aktuální možnosti farmakoterapie dnavé artritidy

03/2017

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Revmatologická ambulance, II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Dna je závažné metabolické onemocnění, pro které je charakteristická tvorba a ukládání krystalů natrium urátu v různých tkáních. Jejím nejvýznamnějším rizikovým faktorem je hyperurikémie. Dna postihuje přibližně 0,5-2,5 % dospělé populace ve vyspělých zemích a její prevalence v posledních desetiletích narůstá. I přes znalost patogeneze a klinického obrazu onemocnění nebývá dna diagnostikována správně a včas a léčba onemocnění není často správně vedena, což může vyústit v poškození struktury a funkce kloubů, k poškození funkce ledvin s následným nárůstem morbidity a mortality a zhoršením kvality života nemocných. Základní podmínkou pro úspěšnou léčbu dny je snížení a celoživotní udržení sérové koncentrace kyseliny močové pod hodnotu 360 pmol/l, což umožní rozpuštění urátových usazenin ve tkáních a zabrání jejich tvorbě. Text tohoto článku uvádí přehled aktuálních možností farmakoterapie dnavé artritidy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dna, hyperurikémie, farmakoterapie, kyselina močová

 

SUMMARY

Gout is a serious metabolic disease which is characterized by the formation and deposition of crystals of sodium urate in various tissues. Hyperuricemia is a major independent risk factor for its development. Gout affects approximately 0,5-2,5 % of the adult population in developed countries, and its prevalence is increasing in recent decades. Despite knowledge of the pathogenesis and clinical manifestation of the disease, gout is not diagnosed correctly and early, treatment is not well managed, which could result in damage of the structure and function of joints, damage of kidney function with consequent increase in morbidity and mortality and reduced quality of life of patients. The reduction and long-life maintenance of serum uric acid concentrations below 360 pmol/l is a necessary condition for successful treatment of gout which allows the dissolution of urate deposits in tissues and prevents their formation. The text of this article provides an overview of current pharmacotherapy of gouty arthritis.

 

KEY WORDS

gout, hyperuricemia, pharmacotherapy, uric acid

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM