Aktuální možnosti léčby bronchiálního astmatu

02/2023

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Je nesporné, že se léčba astmatu v posledních letech dále zlepšila. Změnil se přístup v léčbě lehkého astmatu a současně máme řadu nových účinných biologických léčiv pro těžké astma, která přesně cílí na určený fenotyp. Základem léčby astmatu je protizánětlivá terapie inhalačními kortikosteroidy. Předpokladem úspěchu léčby je zvládnutí správné inhalační techniky a komplexní režimová opatření. V článku se ale budeme zabývat hlavně farmakoterapií.

 

Klíčová slova

asthma bronchiale, lehké astma, těžké astma, inhalační kortikosteroidy, IKS, biologická léčba

 

SUMMARY

It is undeniable that the treatment of asthma has further improved in recent years. The approach to the treatment of mild asthma has changed, and at the same time we have a number of new effective biologics for severe asthma that precisely target the intended phenotype. The mainstay of asthma treatment is anti-inflammatory therapy with inhaled corticosteroids. Successful treatment requires mastery of correct inhalation technique and a comprehensive regimen. However, in this article we will mainly focus on pharmacotherapy.

 

Key words

bronchial asthma, mild asthma, severe asthma, inhaled corticosteroids, ICS, biological treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM