Aktuální možnosti léčby pacientů se schizofrenií

04/2019

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno; CEITEC-MU, Brno; Ústav humánní farmakologie a toxikologie, FaF VFU Brno

 

SOUHRN

V léčbě schizofrenie jsou zásadní antipsychotika. Jsou účinná v akutní léčbě první epizody či relapsu (především v ovlivnění pozitivních příznaků) i v prevenci relapsu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem relapsu je nonadherence k medikaci. To mohou alespoň částečně řešit antipsychotika ve formě dlouhodobých injekcí. V terapii rezistentních pacientů je zlatým standardem clozapin. Nezřídka je však používán se značným zpožděním. K optimalizaci jeho použití může posloužit terapeutické monitorování plazmatických koncentrací, nutností je monitorování krevního obrazu. Méně účinná jsou antipsychotika v ovlivnění negativních příznaků. Aktuálně však bylo na trh uvedeno antipsychotikum cariprazin, které může být v tomto směru účinnější než jiná antipsychotika. Pozitivním zjištěním jsou data ze švédského národního registru, která ukazují, že z hlediska prevence mortality jsou všechna antipsychotika účinnější než absence léčby.

 

Klíčová slova

schizofrenie, antipsychotika, dlouhodobě působící injekce, clozapin, negativní příznaky, cariprazin

 

SUMMARY

Antipsychotics are crucial in the treatment of schizophrenia. They are effective in the treatment of first episode and relapse (especially in the treatment of positive symptoms) and also in the relapse prevention. The most important risk factor of relapse is medication nonadherence. This can be at least partially influenced by long-acting injectable antipsychotics. Clozapine is a golden standard in the treatment of resistant patients, sometimes used with delay. For its optimized use we can use therapeutic drug monitoring, white blood cells monitoring is compulsory. Antipsychotics are in general less efficient in the treatment of negative symptoms, although recently introduced antipsychotic drug cariprazine could be more efficient than other antipsychotics. Positive findings from the Swedish national database show that all anti psychotics are better in mortality prevention than absence of antipsychotic treatment.

 

Key words

schizophrenia, antipsychotics, long-acting injectable, clozapine, negative symptoms, cariprazine

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM