Aktuální možnosti prevence infekcí centrálního nervového systému

01/2024

MUDr. Martin Slížek; MUDr. Tereza Rudová; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Infekční záněty centrálního nervového systému si i přes relativně nízkou incidenci zasluhují pozornost hlavně kvůli vysokému riziku komplikací. Purulentní meningitidy mají smrtnost 10-30 %, akutní fáze serózních zánětů obvykle probíhají mírněji, vysoká je však četnost dlouhodobých následků. Kauzální léčbu máme k dispozici pouze proti několika neurotropním patogenům, velmi důležitý je proto důraz na specifickou i nespecifickou prevenci. Sdělení obsahuje přehled současných možností vakcinace proti agens vyvolávajícím neuroinfekce, včetně jejich indikací a očkovacích schémat.

 

Klíčová slova

infekční záněty, centrální nervový systém, očkování

 

SUMMARY

Despite relatively low incidence, infections of the central nervous system deserve attention mainly because of the high risk of complications. Mortality of purulent meningitis reaches 10-30%, the course of the acute phase of aseptic infections is usually milder, however with high incidence of long-term postinfectious sequelae. There are only a few neurotropic pathogens that we are able to target with specific antimicrobial treatment, therefore both specific and non-specific means of prevention should be emphasized. This article summarizes current options of vaccination against neurotropic agents including main indications and vaccination schemes.

 

Key words

infectious inflammations, central nervous system, vaccination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM