Aktuální pohled na farmakoterapii nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí

06/2019

MUDr. Viktor Kašák

LERYMED spot s r.o.

 

SOUHRN

Farmakoterapie je jeden ze základních kamenů léčby nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí (CHBO) - asthma bronchiale, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a přesahu astmatu a CHOPN (ACOS). V článku je tato problematika probírána z pohledu národních, resp. českých doporučení, či recentně uveřejněných mezinárodních doporučení, která vydala Globální iniciativa pro astma a Globální iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoc.

 

Klíčová slova

farmakoterapie CHBO, farmakoterapie astmatu, farmakoterapie CHOPN, ACOS

 

SUMMARY

Pharmacotherapy is one from milestones in the cure of patients with chronic bronchial obstruction (CBO) - asthma, chronic obstruction pulmonary disease (COPD) and overlap asthma and COPD (ACOS). This issue, from a point of view by national resp. Czech guidelines and recent published international guidelines - Global Initiative of Asthma (GINA) and Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) is discussed in this article.

 

Key words

pharmacotherapy of CBO, pharmacotherapy of asthma, pharmacotherapy of COPD, ACOS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM