Aktuální přístupy v prevenci rekurence žilních tromboembolických příhod

05/2019

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

II. interní klinika a Biomedicínské centrum, LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Nejúčinnějším prostředkem v prevenci recidivy tromboembolické příhody je antikoagulační léčba, ta je však spojena s rizikem krvácení. Extenze antikoagulační léčby nad 3, 6 či 12 měsíců na dobu neurčitou až celoživotní je indikována u pacientů s vysokým rizikem recidivy, nemajíli zároveň vysoké riziko krvácení. S nejvyšším rizikem recidivy jsou spojeny příhody bez zřejmého vyvolávajícího faktoru, tedy neprovokované. Provokované příhody mají riziko variabilní v závislosti na tom, zdali se jednalo o závažný či méně závažný, trvalý či přechodný vyvolávající faktor. V prevenci recidivy lze použít antikoagulační léčbu - warfarin či nová (přímá) antikoagulancia v plné či redukované dávce. Mírnou účinnost v této indikaci má i kyselina acetylsalicylová. U pacientů s hlubokou žilní trombózou byl v prevenci rekurence prokázán též účinek sulodexidu. Zdůrazňuje se význam edukace pacienta o možných variantách sekundární prevence a vhodnost jeho aktivního zapojení do rozhodování. Důležité je rovněž pravidelné přehodnocování benefitu léčby s její případnou úpravou.

 

Klíčová slova

tromboembolická nemoc, recidiva, rizikový faktor, antikoagulační léčba, krvácení

 

SUMMARY

The most effective therapy in preventing venous thromboembolism recurrence is anticoagulation. However, it is associated with the risk of bleeding. The extension of anticoagulation beyond 3, 6 or 12 months to indefinite duration or even lifelong should be considered in the patients with high risk of recurrence provided they do not have high risk of bleeding. The highest risk of recurrence has been demonstrated in unprovoked venous thromboembolism. In provoked events the risk is variable, depending on the character of a risk factor - major or minor, permanent or transient. There is a choice of anticoagulant drugs for secondary prevention of venous thromboembolism - warfarin or novel (direct) oral anticoagulants, in full or reduced doses. Acetylsalicylic acid has proven a modest effect in this indication, and sulodexid reduced recurrence rate in the patients with deep vein thrombosis in one study. The importance of patient's education and shared decision making is emphasized in the guidelines as well as the need of regular re-evaluation of treatment benefits.

 

Key words

venous thromboembolism, recurrence, risk factor, anticoagulation, bleeding

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM