Akutní bolest kloubu u hemofilika: krvácení, nebo... - kazuistiky

02/2024

MUDr. Radomíra Hrdličková1; MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.2; MUDr. Šárka Blahutová1; doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA1

1Krevní centrum, FN Ostrava

2Klinika úrazové chirurgie a ortopedie, FN Ostrava

 

SOUHRN

Krvácení do kloubů je nejčastější projev hemofilie. Zejména v již poškozených kloubech po opakovaných krvácivých epizodách může být obtížné odlišit akutní bolest způsobenou krvácením jiné etiologie, vyžadující i jinou léčbu než aplikaci koagulačních faktorů. V těchto situacích může pomoci použití ultrasonongrafie a úzká spolupráce s ortopedy.

 

Klíčová slova

hemofilie, ultrasonografie, kloubní krvácení, hemofilická artropatie

 

SUMMARY

Bleeding into the joints is the most common manifestation of hemophilia. Especially in joints already damaged by repeated bleeding episodes, it can be difficult to distinguish acute pain caused by bleeding from other etiology also requiring treatment other than the administration of coagulation factors. In these situations, the use of ultrasonography and close cooperation with orthopedists can be helpful.

 

Key words

hemophilia, ultrasonography, joint bleeding, hemophilic arthropathy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM