Alergický pacient ve všeobecné praxi

06/2018

MUDr. Jana Vojtíšková; doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Prevalence alergických onemocnění v posledních letech celosvětově prudce narůstá. Předpokládá se, že k nárůstu počtu postižených pacientů vedou změny v životním stylu a také je ovlivňuje celá řada faktorů životního prostředí. Praktický lékař tedy potřebuje znalosti v rozsahu doporučeného postupu a povědomí o možnostech moderní alergologie, aby mohl racionálně indikovat specializovanou péči

 

KLÍČOVÁ SLOVA

alergický pacient, alergická rýma, asthma bronchiale, alergie na potraviny, praktický lékař, primární péče

 

SUMMARY

In recent years the prevalence of allergy related illnesses is rapidly growing world-wide. Presumably the increased number of affected patients is caused by changes in lifestyle and several other environmental factors. General practitioner therefore needs knowledge and information within the range of recommended procedures and knowledge about the options and possibilities of modern allergology, so he can rationally indicate specialized care.

 

KEY WORDS

allergic patient, allergic rhinitis, asthma bronchiale, food allergy, general practitioner, primary care

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM