ANCA asociované vaskulitidy - novinky v léčbě

03/2021

MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Jakub Videman

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Léčba vaskulitidy s pozitivitou autoprotilátek cytoplazmatickým proteinům neutrofilních leukocytů (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, ANCA) neboli ANCA asociované vaskulitidy se řídí společnými doporučeními European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) z roku 2016, podle kterých jsou v indukční terapii využívány glukokortikoidy v kombinaci s cyklofosfamidem nebo rituximabem, eventuálně i mykofenolát mofetilem. K udržení remise je první volbou azathioprin, dále je používán rituximab nebo mykofenolát mofetil, u lehčích forem onemocnění i methotrexát. Novinkou v léčbě granulomatózy s polyangiitidou je použití avacopanu (inhibitor mebránového receptoru pro C5a složku komplementu), u eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou se objevují data o využití inhibitorů interleukinu 5 nebo protilátek proti imunoglobulinu E. Ve světle nových údajů se mění postavení plazmaferézy.

 

Klíčová slova

ANCA asociované vaskulitidy, indukční léčba, glukokortikoidy, rituximab, cyklofosfamid, avacopan, plazmaferéza

 

SUMMARY

European League Against Rheumatism and European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations from 2016 are used for the treatment of ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) associated vasculitis. According to these recommendations, induction therapy consists of using glucocorticoids in combination with cyclophosphamide or rituximab, possibly with mycophenolate mofetil. The first choice for maintenance therapy is azathioprine, another possibility is rituximab or mycophenolat mofetil. In mild forms of the disease, methotrexate is used. A novelty in the treatment of granulomatosis with polyangiitis is avacopan (complement C5a receptor inhibitor), in the treatment of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis there are first data appearing around the usage of interleukin 5 inhibitors or antibodies against immunoglobuline E. The usage of plasmapheresis loses significance.

 

Key words

ANCA associated vasculitis, induction therapy, glucocorticoids, rituximab, cyclophosphamide, avacopan, plasmapheresis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM