Angiologická vyšetření u pacientů s diabetem

01/2022

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.1; MUDr. Jiří Matuška2

1 Centrum diabetologie, IKEM, Praha

2 Cévní ambulance Matmed, Hodonín

 

SOUHRN

Angiologická vyšetření jsou stěžejní v určení míry kardiovaskulárního rizika u nemocných s diabetes mellitus. Právě vlivem diabetu a s ním spojených patofyziologických změn dochází k akceleraci aterosklerózy a tím k vyššímu výskytu makrovaskulárních komplikací. Tento článek pojednává o možnostech angiologického vyšetření u nemocných s diabetem a má za cíl odpovědět na otázku - u koho a jakým způsobem angiologicky sledovat.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění, ischemická choroba dolních končetin, syndrom diabetické nohy

 

SUMMARY

Angiology assessment is crucial to determine the degree of cardiovascular risk for patients with diabetes mellitus. Due to diabetes and the associated pathophysiological changes atherosclerosis accelerates and thus a higher prevalence of macrovascular complications occurs. This article focuses on the possibilities of angiology assessment in patients with diabetes mellitus and aims to answer the question - in which patients is recommended to perform angiology evaluation and how to do it?

 

Key words

diabetes mellitus, cardiovascular diseases, peripheral arterial disease, diabetic foot syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM