Antiagregační léčba u nemocných s chronickou antikoagulační terapií

02/2019

Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.; MUDr. Štěpán Jeřábek; MUDr. Jan Pudil

II. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Autoři ve svém sdělení uvádějí současný stav poznatků a platná doporučení pro antitrombotickou léčbu nemocných, kteří jsou indikováni k dlouhodobé antikoagulační terapii a (po provedení koronární intervence) rovněž k duální antiagregační terapii. Ve sdělení jsou doporučeny možnosti odhadu rizika jak ischemických, tak krvácivých komplikací u těchto nemocných.

 

Klíčová slova

antikoagulace, duální antiagregace, koronární intervence

 

SUMMARY

The authors present current state of the art and valid recommendations for antithrombotic treatment of patients who are indicated for long-term anticoagulant therapy and (after coronary intervention) also for dual antiplatelet therapy. The paper offers the reccomendations of estimating the risk of both ischemic and bleeding complications in these patients.

 

Key words

anticoagulation, dual antiaggregation, coronary intervention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM