Antiarytmická farmakoterapie dneška: jaká je její úloha

02/2020

Doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Farmakologická léčba arytmií je, i přes významný rozvoj nefarmakologických metod, stále platnou a potřebnou součástí terapie pacientů s poruchami srdečního rytmu. Farmakologické a nefarmakologické přístupy je nutné chápat komplementárně, nikoliv jen jako konkurenční přístupy v léčbě. V řadě případů antiarytmická léčba předchází indikaci ke katetrizační ablaci nebo zlepšuje její výsledek. Antiarytmika jsou důležitou léčbou i u nemocných se zavedenou přístrojovou terapií. U nemocných s implantovanými kardiostimulátory, které zabezpečí léčbu bradykardií, je antiarytmická léčba často nezbytnou součástí ovlivňující současně přítomné tachykardické epizody. Indikace k arytmické léčbě jsou rozdílné podle přítomné poruchy srdečního rytmu. Volba konkrétního antiarytmika je odvislá od individuálního profilu nemocného. U antiarytmické léčby nelze pominout nemalé riziko nežádoucích účinků, stejně jako její možný proarytmický efekt. Pro antiarytmickou léčbu je příznačná praktická absence mortalitních dat.

 

Klíčová slova

antiarytmika, fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie, komorové tachykardie

 

SUMMARY

Antiarrhythmic drug therapy is still essential in arrhythmia management. Antiarrhythmic drug therapy plays a significant role in the treatment of complex supraventricular and ventricular tachyarrhythmias and participates on hybrid therapy in combination with catheter ablation or in patients with implanted cardiac electronic devices. The role of antiarrhythmics is reduced in case of simple supraventricular and idiopathic ventricular arrhythmias. Indication for pharmacological treatment is different according to rhythm disorder and individual profile of patient. There is evidence of good antiarrhythmic effect of available drugs for arrhythmia treatment, but these drugs have no significant effect on mortality and all of them have some proarrhythmic effect.

 

Key words

antiarrhythmics, atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM