Antibiotika v primární péči

02/2021

MUDr. Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Antibiotika jako součást nenahraditelného přírodního dědictví jsou často nadužívána a zneužívána v primární péči. Narůstá podíl kmenů rezistentních na antibiotika, které vyvolávají infekce i v komunitě. Mezi nejčastější infekce v ordinaci praktického lékaře patří infekce dýchacích cest. Článek shrnuje etiologii, diagnostické a terapeutické možnosti těchto infekcí v ordinaci praktického lékaře a přináší přehled vývoje rezistence u nejčastějších bakteriálních původců respiračních infekcí v České republice.

 

Klíčová slova

antibiotický stewardship, infekce dýchacích cest, bakteriální rezistence

 

SUMMARY

Antibiotics as a part of irreplaceable natural heritage are frequently overuse and misuse in primary care. Increasing trend in bacterial resistance is alarming and these bacteria are more often causative agents of community acquired infections. Respiratory tract infections are the most frequent infection in primary care. The article summarizes etiology, diagnostic and therapeutic approaches to these infections and sum up development of antimicrobial resistance of the most frequently isolated pathogens of respiratory tract infections in Czech Republic.

 

Key words

antibiotic stewardship, respiratory tract infections, bacterial resistance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM