Antidiabetika a kardiovaskulární riziko

04/2018

MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Diabetes mellitus je onemocnění se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou i mortalitou. V minulosti se ukázalo, že některá antidiabetika mohou kardiovaskulární riziko ještě zvyšovat. Proto musí nyní nově registrovaná antidiabetika nejen účinně snižovat glykemii, ale také prokázat svoji kardiovaskulární bezpečnost či dokonce protektivitu. Článek ukazuje kardiovaskulární rizika, popřípadě přínosy jednotlivých antidiabetik.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

antidiabetika, kardiovaskulární riziko, diabetes mellitus

 

SUMMARY

Diabetes mellitus is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. Previously, it was proven that some antidiabetics can even increase cardiovascular risk. Therefore, new antidiabetic drugs should not only reduce glycemia, but also present cardiovascular safety or even protection. The manuscript describes cardiovascular risk of individual antidiabetics.

 

KEY WORDS

antidiabetics, cardiovascular risk, diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM