Antidiabetika a srdeční selhání

01/2021

Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Srdeční selhání je častou komplikací diabetu. Ovlivňuje nejen morbiditu, ale také mortalitu diabetiků. V poslední době je kladen velký důraz na výběr antidiabetické léčby, která může prognózu nemocných zásadně změnit. Sdělení je věnováno vlivu jednotlivých antidiabetik na srdeční selhání. Zvláštní pozornost je zaměřena na glifloziny, které se stávají základním pilířem léčby srdečního selhání, a to bez ohledu na přítomnost diabetu.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, srdeční selhání, antidiabetická léčba, glifloziny

 

SUMMARY

Heart failure is a common complication of diabetes. It affects not only morbidity but also the mortality of diabetic patients. Recently, great emphasis has been placed on the choice of anti-diabetic treatment, which can fundamentally change the prognosis of patients. This review is focused on the effect of individual anti-diabetic drugs on heart failure. Special attention is devoted to gliflozins, which becomes an essential pillar in the treatment of heart failure, regardless of diabetes presence.

 

Key words

diabetes mellitus, heart failure, anti-diabetic drugs, gliflozins

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM