Antihypertenziva a metabolický syndrom - nová doporučení

04/2018

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Po pěti letech od vydání posledních doporučení České společnosti pro hypertenzi došlo k posunu názorů na některé otázky týkající se diagnostiky a léčby hypertenze, což bylo důvodem pro vydání nových doporučení.1 V tomto článku se budeme věnovat léčbě hypertenze v rámci metabolického syndromu. V České republice je 24 % pacientek a 32 % pacientů s metabolickým syndromem.2

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hypertenze, metabolický syndrom, blokátory renin-angiotenzin-aldosteronové osy, kombinační léčba, adherence k léčbě

 

SUMMARY

Five years after the release of the recent recommendations of the Czech Society of Hypertension has shifted views on some issues related to the diagnosis and treatment of hypertension, which was the reason for issuing new recommendations.1 In this article we will deal with the treatment of metabolic syndrome hypertension. In the Czech Republic there are 24% of patients and 32% of patients with metabolic syndrome.2

 

KEY WORDS

hypertension, metabolic syndrome, renin-angiotensin-aldosterone axis blockers, combination therapy, adherence to treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM