Antikoagulační léčba v roce 2016

02/2016

Jaromír Chlumský

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Warfarin je nejčastěji užívaným lékem u pacientů s tromboembolickou nemocí, jeho užívání je ale omezeno nutností titrace dávky a úzkého terapeutického okna. Nová antikoagulancia jsou velmi slibnou skupinou léků, které postupně nahrazují léčbu warfarinem. Preskripce této léčby je zatím omezena pro některé skupiny specialistů. V současnosti je dabigatran, rivaroxaban a apixaban indikován u nemocných s fibrilací síní, plicní embolií nebo trombózou končetiny. V prevenci tromboembolické příhody po ortopedické příhodě je používaná redukovaná dávka rivaroxabanu nebo dabigatranu. Při léčbě je třeba věnovat pozornost funkci ledvin a jater, stejně i preskripčnímu omezení stanovenému pojišťovnami.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

antikoagulační léčba, warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban

 

SUMMARY

Warfarin is still the commonest drug used for clotting disorders but its use is complicated owing to wide interindividual variability in dose requirement and its narrow therapeutic index. New anticoagulants are very promising class of drugs, which are gradually replacing warfarin therapy. So far, this treatment is limited to certain groups of specialists. Currently, dabigatran, rivaroxaban and apixaban is indicated in patients with atrial fibrillation, pulmonary embolis or deep vein thrombosis. In the prevention of thromboembolism after orthopedic surgery, a reduced dose of rivaroxaban and dabigatran is used. In clinical praxis we must pay attention to kidney and liver function, as well as restrictions set by insurance companies.

 

KEY WORDS

anticoagulation therapy, warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM