Antitrombotická léčba a prevence u onemocnění covid-19

06/2020

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Specifickým rysem onemocnění covid-19, způsobeného novým p-koronavirem, je protrombotická koagulopatie a poškození endotelu virovou infekcí. S tím souvisí vysoké riziko tromboembolických komplikací, přičemž nejčastější uváděnou příhodou je plicní embolie. Přítomnost koagulopatie a výskyt tromboembolických komplikací významně zhoršuje prognózu nemocných. Tromboprofylaxe podáváním nízkomolekulárního heparinu (low molecular weight heparin, LMWH) má být zvážena u všech hospitalizovaných s covidem-19 (nemají-li kontraindikace), samozřejmostí by měla být u pacientů v intenzivní péči. Byly referovány i případy výskytu tromboembolických komplikací vzniklých navzdory podávání profylaktických dávek LMWH. Optimální dávka a délka podávání LMWH v této indikaci je zatím předmětem intenzivního výzkumu. V léčbě již vzniklé tromboembolické příhody je iniciálně vhodné podávání LMWH v terapeutických dávkách, při ambulantní léčbě se pak doporučují přímá perorální antikoagulancia, avšak je třeba zvážit případné interakce s protivirovou léčbou.

 

Klíčová slova

koronavirus, koagulopatie, žilní tromboembolismus, plicní embolie, nízkomolekulární heparin

 

SUMMARY

COVID-19, a disease caused by a new p-coronavirus, may be associated with a specific feature - prothrombotic coagulopathy and endothelial damage. The risk of thromboembolic complications is high and the most frequent reported event is pulmonary embolism. The presence of coagulopathy and thromboembolic complications significantly worsen patients' prognosis. Thromboprophylaxis with low-molecular-weight heparin (LMWH) is suggested in all patients hospitalized for COVID-19 (in the absence of contraindications) and is strongly recommended in all patients in intensive care units. There were even reports about thromboembolic complications occurring despite the use of LMWH in prophylactic doses. Currently, the research aiming at determining optimal dosing and duration of LMWH use in COVID-19 patients is ongoing. The treatment of suspected or established venous thromboembolism in COVID-19 patients should be initiated with LMWH and later on, direct oral anticoagulants may be used on outpatient basis, with careful assessment of potential interactions with antiviral drugs.

 

Key words

coronavirus, coagulopathy, venous thromboembolism, pulmonary embolism, low-molecular-weight heparin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM