Antitrombotická léčba v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody

02/2016

Aleš Tomek

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Článek shrnuje zásady antitrombotická léčby v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody. Podrobně se zabývá problematikou antiagregační a antikoagulační léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cévní mozková příhoda, antiagregační léčba, aspirin, clopidogrel, antikoagulační léčba, warfarin

 

SUMMARY

The paper summarizes principles of antithrombotic treatment in secondary prevention of ischemic stroke and examines in detail various aspects of antiplatelet and anticoagulation therapy.

 

KEY WORDS

stroke, antiplatelet therapy, aspirin, clopidogrel, anticoagulation therapy, warfarin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM