Antitrombotická profylaxe u gravidní pacientky s deficitem antitrombinu

02/2023

MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.1; MUDr. Radka Brzežková1; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.2

1Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

2Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Vrozený deficit antitrombinu nepatří mezi časté trombofilní stavy, ale je považován za trombofilní stav závažný, který zvyšuje riziko tromboembolické nemoci 5-50*.1 Ženy s deficitem antitrombinu v těhotenství či šestinedělí mají riziko tromboembolismu ještě násobně vyšší, proto je u nich indikována profylaxe nízkomolekulárním heparinem. V naší kazuistice prezentujeme péči o gravidní pacientku s vrozeným deficitem antitrombinu způsobujícím rezistenci vůči nízkomolekulárnímu heparinu.

 

Klíčová slova

antitrombin, deficit antitrombinu, anti-FXa, trombofilní stav, nízkomolekulární heparin, LMWH

 

SUMMARY

Congenital antithrombin deficiency is not very common thrombophilic condition, but it is considered a serious thrombophilic condition, which increases the risk of thromboembolic disease by 5-50 times.1 Women with antithrombin deficiency during pregnancy or postpartum have a further multiple risk of thromboembolism, which is why low molecular weight heparin prophylaxis is indicated for them. In our case report, we present the care of a pregnant patient with congenital antithrombin deficiency causing resistance to low molecular weight heparin.

 

Key words

antithrombin, antithrombin deficiency, anti-FXa, thrombophilic state, low molecular weight heparin, LMWH

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM