Apremilast - malá molekula s velkým účinkem na poškozující zánět pacientů s imunopatologickými nemocemi

01/2019

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Imunopatologická onemocnění, jakými jsou psoriáza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, psoriatická artritida a další, mají ve své patofyziologii zapojen poškozující zánět. Ten je podle současných znalostí určen především abnormální funkční polarizací aktivovaných T lymfocytů, vedoucí k převaze subsetů Th1 a Th17 a ztrátě regulačních funkcí subsetu Treg. Znalost těchto mechanismů je základem pro aplikaci biologické léčby, která cílí na efektorové nebo regulační složky poškozujícího zánětu. Biologická terapie je provázena bezprostředními i dlouhodobými vedlejšími účinky. Nejnověji bylo prokázáno, že poškozující zánět lze účinně tlumit inhibitorem fosfodiesterázy 4 - apremilastem. Jeho léčebné nasazení je spojeno s minimálními vedlejšími účinky. Apremilast představuje vítané rozšíření možností, jak účinně léčebně zasáhnout u nemocných s psoriázou, psoriatickou artritidou a pravděpodobně i u dalších imunopatologických onemocnění.

 

Klíčová slova

apremilast, fosfodiesteráza 4, imunopatologická nemoci, psoriáza, psoriatická artritida, léčba

 

SUMMARY

The harm inflammatory response is the integral part of various immunopathological diseases such as psoriasis, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. The inflammation in these diseases comprises, regarding to current knowledge, the abnormal functional polarization of activated T cells ultimating in abnormal activity of both Th1 and Th17 subsets of T cells with the simultaneous loss of homeostatic Treg activity. This understanding is the base for therapeutical manipulation especially with biological therapy which is targeting both effector and regulatory components of inflammatory response. Biological therapy is irreplaceable associated with the numerous both immediate and long-term side effects. Currently, it was evidenced that the harm inflammation could be effectively modulated by phosphodiesterase 4 inhibitor, apremilast. The efficacy of apremilast in the treatment of psoriasis was approved in large clinical trials. This treatment is very effective with minimum side effects.

 

Key words

apremilast, phosphodiesterase 4, immunopathological disorders, psoriasis, psoriatic arthritis, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM