Asthma bronchiale – léčíme je správně a včas?

04/2019

MUDr. Jiří Nevrlka

UPIRA, s.r.o., Ambulance alergologie a klinické imunologie, Brno

 

SOUHRN

Asthma bronchiale je heterogenní onemocnění charakterizované chronickým zánětem a remodelací průdušek, spojenými s jejich hyperreaktivitou a variabilní, často reverzibilní obstrukcí. Projevuje se opakovanými stavy hvízdavého dýchání, kašlem, dušností a svíráním na hrudi.1 Bez léčby má obvykle výrazný dopad na kvalitu života pacientů a nedobrou prognózu. Už delší dobu máme k dispozici účinnou, a přitom šetrnou léčbu (zejména inhalační kortikosteroidy), která toto paradigma obrací. Lze říci, že pacient včas a adekvátně léčený a dodržující léčebný režim má naopak v drtivé většině případů všechny předpoklady k nenarušení kvality života a dobrou prognózu. Ze strany lékařů je podmínkou pro dosažení plné kontroly nad astmatem znalost aktuálních diagnostických a léčebných postupů. Základní přehled o nich, se zaměřením na platná doporučení v České republice, ale i na recentní vývoj ve světě (Globální iniciativa pro astma, 2019) se snaží podat tento článek.

 

Klíčová slova

průduškové astma, léčba astmatu, inhalační kortikosteroidy, SABA, GINA 2019

 

SUMMARY

Bronchial asthma is a heterogeneous disease characterized by chronic bronchitis and remodeling of the bronchi associated with their hyperreactivity and variable, often reversible obstruction. It manifests by repeated states of wheezing, coughing, shortness of breath and tightness in the chest. Without treatment, it usually has a significant impact on patients' quality of life and poor prognosis. For a long time, we have had effective and gentle treatment (especially inhaled corticosteroids) that reverse this paradigm. On the contrary, in the overwhelming majority of cases, a patient who is treated in a timely and adequate manner and adhering to a treatment regimen has all the prerequisites for undisturbed quality of life and a good prognosis. Physicians are required to have full knowledge of current diagnostic and therapeutic procedures to achieve full control of asthma. A basic review of them, with a focus on valid recommendations in the Czech Republic, but also on recent developments in the world (Global Initiative for Asthma, 2019) this article seeks to present.

 

Key words

bronchial asthma, asthma treatment, inhaled corticosteroids, SABA, GINA 2019

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM