Atypický průběh klíšťové encefalitidy

04/2018

MUDr. Daniela Bartková

Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, Ostravská univerzita

 

SOUHRN

Uvedená kasuistika popisuje případ 64letého muže s atypickým průběhem klíšťové encefalitidy. Neurologické příznaky ve formě paraparézy dolních končetin byly přítomny již v první fázi onemocnění. Likvorový nález byl v normě, specifické protilátky proti viru klíšťové encefalitidy v séru byly negativní. Po přechodné úpravě neurologického stavu se u pacienta rozvinula druhá fáze onemocnění, kdy dominovala progredující slabost horních a dolních končetin. V této fázi již likvorový nález odpovídal aseptické meningitidě a následně byla v kontrolním sérologickém vyšetření potvrzena klíšťová encefalitida. Pacient byl léčen kortikosteroidy a symptomaticky, neurologický stav pacienta se upravil bez následků k normě.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

klíšťová encefalitida, paraparéza dolních končetin, meningoencefalomyelitida, vakcinace

 

SUMMARY

The case report describes 64-year-old man with atypical course of thick-borne encephalitis. Neurological signs in form of paraparesis of lower limbs were presented during first phase of disease. Analysis of cerebrospinal fluid was normal and specific tick-borne encephalitis virus antibodies in serum were negative. After transient adjustment of neurological status of patient the second phase of disease developed, progressing weakness of upper and lower limbs was the main symptom. In this phase the finding in cerebrospinal fluid corresponded with aseptic meningitis, then thick-borne encephalitis was confirmed by controlling serological tests. The patient was treated with corticosteroids and symptomatic therapy, neurological status of patient was recovered without any sequelae.

 

KEY WORDS

tick-borne encephalitis, paraparesis of the lower limbs, meningoencephalomyelitis, vaccination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM