Baricitinib v léčbě revmatoidní artritidy

01/2019

MUDr. David Suchý

Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Baricitinib je cílený syntetický lék, perorální reverzibilní inhibitor Janusových kináz JAK1/JAK2, indikovaný k léčbě středně závažné a závažné revmatoidní artritidy, u níž nedošlo k dostatečné léčebné odpovědi na předchozí terapii konvenčními chorobu modifikujícími léky či inhibitorem tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) alfa. Baricitinib má rychlý nástup účinku a setrvalou účinnost, která je srovnatelná s inhibitory TNF, a zpomaluje rentgenovou progresi. Přípravek v dávce 4 mg podávaný jednou denně vykazuje výbornou klinickou účinnost, má dobrý bezpečnostní profil a lze jej podávat jak v monoterapii, tak v kombinaci s metotrexátem.

 

Klíčová slova

Janusovy kinázy, baricitinib, klinická účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

Baricitinib is a targeted, orally, reversible JAK1/JAK2 inhibitor, indicated for the treatment of moderate and severe rheumatoid arthritis, with insufficient therapeutic response to previous conventional disease-modifying antirheumatic drugs (csDMARD) or TNF-alpha inhibitor therapy. Baricitinib has a rapid onset of action, sustained efficacy comparable to TNF inhibitors, it slows X-ray progression. The 4 mg once-a-day dose has excellent clinical efficacy, has a good safety profile and can be administered in monotherapy as well as in combination with methotrexate.

 

Key words

Janus kinases, baricitinib, clinical efficacy, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM