Bilastin - lékový profil

04/2021

PharmDr. Hana Götzlová

Lékárna Dr.Max, Louny

 

SOUHRN

Bilastin je nesedativní H, antihistaminikum. Je indikován pro léčbu sezónní i celoroční alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dospělých a dětí od šesti let věku. Je charakterizován rychlým nástupem účinku, který přetrvává minimálně 24 hodin. Neovlivňuje centrální nervový systém a nemá kardiovaskulární účinky. V organismu není metabolizován a lze jej použít u pacientů s poruchou funkce jater i ledvin. Jeho doporučené dávkování je pro dospělé a děti od 12 let věku 20 mg a pro děti od 6 do 11 let věku 10 mg v jedné denní dávce.

 

Klíčová slova

alergie, antihistaminika, bilastin, alergická rinokonjunktivitida, kopřivka

 

SUMMARY

Bilastine is a non-sedative H, antihistaminic indicated for the treatment of seasonal and perennial rhinoconjunctivitis and urticaria for adults and children older than 6 years. It is characterized by its rapid onset of action which lasts at least 24 hours. It does not affect central nervous system and does not have any cardiovascular effects. It is not being metabolized in the organism and can be used by patients with liver and kidney disorders. The recommended dosage is 20mg for adults and children older than 12 years and 10mg for children from 6 to 11 years in a single daily dose.

 

Key words

allergy, antihistaminics, bilastine, allergic rhinoconjunctivitis, urticaria

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM