Biologická léčba bronchiálního astmatu - první klinické zkušenosti s mepolizumabem

05/2017

MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Současná léčba středně těžkého až těžkého perzistujícího astmatu se opírá zejména o inhalační kortikosteroidy v kombinaci s dlouhodobě působícími bronchodilatancii a antagonisty leukotrienů. Některé fenotypy astmatu však nejsou ani při kombinované antiastmatické léčbě pod kontrolou. V posledních dvou desetiletích narostly studie s užitím biologické léčby se selektivními přístupy k alergickému a eosinofilnímu zánětu dýchacích cest. V současné době je v Evropské unii registrována léčba protilátek vůči interleukinu 5 - jedná se o monoklonální protilátky mepolizumab a reslizumab, benralizumab je v poslední fázi klinických studií. Pacientům s nekontrolovaným těžkým astmatem by měla být k vysokým dávkám fixních kombinací inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působících |32-sympatomimetik přidávána cílená biologická léčba podle fenotypu a patofyziologického endotypu ještě před podáním systémových kortikosteroidů. Mepolizumab je od roku 2015 registrován v rámci Evropské unie, je indikován k léčbě těžkých eosinofilních astmatiků refrakterních k léčbě.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

eosinofilní bronchiální astma, léčba anti-IL-5, mepolizumab

 

SUMMARY

The current treatment of moderate to severe persistent asthma is based in particular on inhaled corticosteroids combined with long-acting bronchodilators and leukotriene antagonists. However, some phenotypes of asthma are not controlled even when combined antiasthmatic therapy. In the last two decades, studies have been developed with the use of biological treatments with selective approaches to allergic and eosinophilic airway inflammation. Currently, the treatment of interleukine 5 antibodies is registered in the European Union - it is the monoclonal antibodies mepolizumab and reslizumab, benralzumab is in the last phase of clinical trials. Patients with uncontrolled severe asthma should receive combinations of high-dose fixed inhaled corticosteroid and long-acting |32-agomsts with targeted biologic therapy according to the phenotype and pathophysiological endotype prior to administration of systemic corticosteroids. Mepolizumab has been authorized within the European Union since 2015 and is indicated for the treatment of severe eosinophilic asthmatics refractory to treatment.

 

KEY WORDS

eosinophilic bronchial asthma, anti-IL-5 treatment, mepolisumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM