Biologická léčba idiopatické plicní fibrózy - možnosti a naděje

06/2019

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice; Interní oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Idiopatická plicní fibróza je nevyléčitelné onemocnění, které výrazně zkracuje délku života svého nositele a od své manifestace také zhoršuje jeho kvalitu. V současné době jsou v léčbě využívána antifibrotika nintedanib a pirfenidon, které svým působením ovlivňují řadu cytokinů a růstových faktorů, chemicky se ale jedná o malé syntetické molekuly. Biologická léčba využívá složky nebo produkty živých organismů; mezi biologika jsou nejčastěji řazeny monoklonální protilátky, oligonukleotidy, rekombinantní peptidy a proteiny, nativní biologické přípravky a genová terapie. Monoklonální protilátky ve valné většině případů vkládané očekávání nesplnily, velmi slibné je podání rekombinantních proteinů, konkrétně pentraxinu 2, což je aktuálně jediné biologikum, které vstoupilo do 3. fáze klinického zkoušení.

 

Klíčová slova

idiopatická plicní fibróza, biologická léčba, monoklonální protilátky, rekombinantní peptidy, syntetické oligonukleotidy, genová terapie

 

SUMMARY

Idiopathic pulmonary fibrosis is a disease with currently no available cure. It significantly shortens patient's life and worsens its quality. Nowadays two antifibrotics nintedanib and pirfenidon are available, both of them being small molecule synthetic agents. Biological treatment uses compounds and products of living organisms, most frequently monoclonal antibodies, oligonucleotides, recombinant proteins and peptides, native biological compounds and gene therapy. However, clinical trials with monoclonal antibodies have failed so far, promising has been recombinant protein pentraxin 2 studies. Pentraxin 2 is currently the only biologic treatment entering into phase 3 clinical trial.

 

Key words

idiopathic pulmonary fibrosis, biologic treatment, monoclonal antibodies, recombinant peptides, synthetic oligonucleotides, gene therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM