Biologická léčba non-radiografických axiálních spondyloartritid

03/2020

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Subkatedra revmatologie, Praha

 

SOUHRN

Axiální spondyloartritidy (axSpA) se dělí podle přítomnosti radiologické sakroiliitidy na radiografické ankylozující spondylitidy a non-radiografické axiální spondyloartritidy. Obě skupiny jsou si podobné, ale mají odlišnosti. Non-radiografická axSpA postihuje více ženy než muže, má stejnou klinickou závažnost jako radiografická, ale většinou nižší hodnotu CRP. Pro diagnostiku non-radiografické axSpA byla navržena kritéria ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society), která jsou klasifikační, ale v rukou zkušeného revmatologa je lze použít i jako diagnostická. Základním problémem je správné vyhodnocení sakroiliakálních kloubů na vyšetření magnetickou rezonancí (MR). Rentgenová progrese non-radiografické SpA do radiografické se odhaduje na 12 % během dvou let. Pro léčbu non-radiografické axSpA byly na základě úspěšných randomizovaných kontrolovaných studií schváleny přípravky etanercept, adalimumab, certolizumab a golimumab. Nedávno byla dokončena studie se secukinumabem a v letošním roce se očekává, že i tento biologický lék získá tuto indikaci.

 

Klíčová slova

spondyloartritidy, biologická léčba

 

SUMMARY

Axial spondyloarthritis (axSpA) is divided into radiographic ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis according to the presence of radiological sacroiliitis. Both groups are similar but have differences. Non-radiographic axSpA affects more women than men, has the same clinical severity as radiographic, but usually lower CRP ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) criteria have been proposed for the diagnosis of non-radiographic axSpA, which are classification, but can also be used as diagnostic tool in the hands of an experienced rheumatologist. The basic problem is the correct evaluation of the sacroiliac joints on magnetic resonance (MR) examination. The X-ray progression of non-radiographic SpA to radiographic is estimated at 12% within two years. Based on successful randomized controlled trials, etanercept, adalimumab, certolizumab and golimumab have been approved for the treatment of non-radiographic axSpA. A study with secukinumab was recently completed, and this biologic is expected to gain this indication this year as well.

 

Key words

spondyloarthritis, biological treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM