Biologická léčba těžkého bronchiálního astmatu cílená na dráhu interleukinu 5

04/2021

MUDr. Irena Krčmová, CSc.1; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.1; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.2

1 Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

2 Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Biologická léčba cílí na imunitní pochody v organismu a mění jejich průběh s omezením patologického procesu. Nejširšího využití dosáhla biologická léčba monoklonálními protilátkami v terapii alergického eosinofilního a nealergického eosinofilního bronchiálního astmatu (tzv. charakter zánětu „type-2 high“). Schválené v rámci Evropské unie jsou nyní tři molekuly, které směřují k interleukinu 5 (mepolizumab, reslizumab, benralizumab). Interleukin 5 je klíčovým cytokinem pro růst, diferenciaci a vycestování eosinofilů z kostní dřeně a taktéž pro nábor a aktivaci eosinofilů ve tkáních. Eosinofily infiltrují plicní tkáň a podílejí se na jejím poškození jak prostřednictvím svých cytokinů, tak tvorbou lipidových mediátorů a cytotoxických proteinů. Souběžně uvedené „antieosinofilní" molekuly řeší i komorbiditu „type-2 high“ astmatu - chronickou hyperplastickou rinosinusitidu s nosní polypózou a neklonální hypereosinofilní syndrom. U těžkých astmatiků s častými exacerbacemi je užití biologické léčby často léčbou život zachraňující v dlouhodobém horizontu.

 

Klíčová slova

bronchiální astma, biologická antieosinofilní léčba, mepolizumab, reslizumab, benralizumab

 

SUMMARY

Biological treatment targets immune processes in the body and changes their course with a reduction in the pathological process. Biological treatment with monoclonal antibodies has been most widely used in the treatment of allergic eosinophilic and non-allergic eosinophilic bronchial asthma (so-called “type-2 high” inflammation). Three molecules targeting the interleukin 5 pathway (mepolizumab, reslizumab, benralizumab) are now approved within the EU. Interleukin 5 is a key cytokine for the growth, differentiation and travel of eosinophils from the bone marrow and also for the recruitment and activation of eosinophils in tissues. Eosinophils infiltrate lung tissue and participate in its damage both through their cytokines and the production of lipid mediators and cytotoxic proteins in particular. Simultaneously mentioned “antieosinophilic” molecules also solve the comorbidity of “type-2 high” asthma - chronic hyperplastic rhinosinusitis with nasal polyposis and non-clonal hypereosinophilic syndrome. In severe asthmatics with frequent exacerbations, the use of biologic therapy is often a life-saving treatment.

 

Key words

bronchial asthma, biological antieosinophilic treatment, mepolizumab, reslizumab, benralizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM