Biologická léčba těžkého eozinofilního neatopického astmatu ovlivněním hladiny interleukinu 5 či jeho receptoru

05/2018

MUDr. Alena Vlachová; MUDr. Libor Fila, Ph.D.

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Přídatná terapie monoklonálními protilátkami proti IL-5/IL-5Ra v terapii refrakterního neatopického eozinofilního astmatu je jasným přínosem. Vede ke kontrole nemoci, redukci počtu akutních exacerbací, zlepšení plicních funkcí a k redukci systémové kortikoterapie, což má za následek zlepšení kvality života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

eozinofilní neatopické astma, eozinofilie, interleukin 5, protilátky proti IL-5/IL-5R

 

SUMMARY

Adjunctive therapy with monoclonal antibodies to IL-5/IL-5Ra in the treatment of refractory non-atopic eosinophilic asthma is a clear benefit. It leads to disease control, reducing the number of acute exacerbations, improving lung function, and reducing systemic corticotherapy, resulting in improved quality of life.

 

KEY WORDS

severe eosinophilic asthma, blood eosinophilic count, interleukin 5, IL-5/IL-5Ra antibodies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM