Biologická léčba v oftalmologii

01/2016

Miroslav Veith

Oftalmologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

 

Souhrn

Makulární otok a patologická oční neovaskularizace jsou celosvětově významnými příčinami poklesu zrakové ostrosti. Objev látek blokujících vaskulární endotelový růstový faktor znamenal zásadní zvrat v léčbě těchto onemocnění. V současné době je lze použít pro léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, makulárního edému při okluzi centrální sítnicové žíly, diabetického makulárního edému a pro léčbu choroidální neovaskularizace při patologické myopii. Současně probíhají klinické studie hodnotící účinnost a bezpečnost těchto látek i u dalších očních onemocnění. V článku budou popsány současné indikace všech dostupných anti-VEGF preparátů.

 

Klíčová slova

vaskulární endotelový růstový faktor, makulární otok, neovaskularizace

 

Summary

Macular edema and pathologic ocular neovascularization are major causes of loss of vision worldwide. The discovery of substances blocking vascular endothelial growth factor was a crucial turning point in the treatment of these conditions. Currently, anti-VEGF agents can be used for the treatment of wet form of age-related macular degeneration, macular edema by central retinal vein occlusion, diabetic macular edema and for the treatment of choroidal neovascularization in pathological myopia. Simultaneously are conducted clinical trials evaluating the efficacy and safety of these substances also for other eye diseases. The article will describe the current indications of all available anti-VEGF agents.

 

Key words

vascular endothelial growth factor, macular edema, neovascularization

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM