Biologická léčiva a jejich současné postavení v klinické praxi

01/2016

Zoltán Paluch

Farmakologický ústav, 2. LF UK; oddělení klinické farmakologie, 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Biologická léčiva, která často označujeme i jako cílená léčiva, před třiceti lety otevřela novou éru ve farmakoterapii. Jejich zavedení do klinické praxe ve významné míře zlepšilo úspěšnost léčby a prognózu nemocných s dosud neléčitelnými onemocněními. V současnosti biologická léčiva čerpají 30 % z celkových nákladů na léčiva. V našem článku představujeme problematiku biologických léčiv. Věnujeme se jejich definici, výrobnímu procesu, charakteristickým vlastnostem, rozdělení, mechanismu účinku a klinickému použití v obecné rovině.

 

Klíčová SLOVA

biologická léčiva, cílená léčiva, genový vektor, hostitelská buňka, kultivační prostředí, fermentace, rekombinantní bílkovina

 

SUMMARY

Biological drugs, often referred to as targeted therapies, ushered in a new era in pharmacological therapy 30 years ago. Their introduction into clinical practice has significantly improved the success rates of therapy and prognosis of patients with conditions refractory to treatment thus far. At present, biological drugs account for 30 % of total pharmacotherapy costs. Our paper examines various aspects of biological drugs, discussing their definition, manufacturing process, characteristic properties, classification, mode of action, and their use in clinical practice in general.

 

Key Words

biological drugs, targeted therapies, gene vector, host cell, culture medium, fermentation, recombinant protein

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM