Biologická léčiva v hematoonkologii

03/2016

MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Ústav patologické fyziologie a I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Konvenční cytostatika, cílená léčiva a biologické léky představují tři rozdílné kategorie léčiv. Zatímco konvenční cytostatika jsou v naprosté většině nízkomolekulární genotoxické látky, cílená léčiva mohou specificky vázat (blokovat či aktivovat) určitou molekulu asociovanou s nádorem. Naopak biologická léčiva jsou definována výhradně svou strukturou (jedná se o makromolekuly, proteiny), nikoli svou funkcí. Biofarmaceutika mohou patřit jak mezi cílená léčiva (např. anti-CD20 protilátka rituximab), tak mezi necílená léčiva (např. interferon a). Naopak řada klinicky používaných cílených léčiv (např. imatinib, ibrutinib, temsirolimus) patří mezi nízkomolekulární chemické látky a nelze je kategorizovat jako biologika. Většina v současné době používaných biologických léčiv představují terapeutické monoklonální protilátky a od nich odvozené molekuly. Za dvacet let od uvedení do praxe představují monoklonální protilátky zásadní rozšíření možností léčby řady typů (nejen) hematologických malignit.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

biologická léčba, cílená léčba, monoklonální protilátky, checkpoint inhibitory

 

SUMMARY

Conventional cytostatics, molecularly-targeted drugs and biological agents (biopharmaceuticals) represent three different categories of anti-cancer agents. While conventional cytostatics belong largely to small molecular weight genotoxic agents, targeted agents can specifically bind (activate or block) a drugable molecule associated with the disease biology. In contrast, biological agents are macromolecules (proteins) defined uniquely by their structure (not function). As a result biological agents may belong to molecularly-targeted (e.g. anti-CD20 rituximab) or non-targeted agents (e.g. interferon-a). Importantly, a wide range of molecularly-targeted drugs are not biologicals but small molecular-weight chemicals, e.g. imatinib, ibrutinib, or temsirolimus. Most of the currently used biological agents in the therapy of hematologic malignancies are represented by monoclonal antibodies and their derivatives and recombinant growth factors. Besides classical therapeutical monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, bispecific T-cell engagers, and immune-check point inhibitors represent highly innovative molecules with promising anti-cancer activities. During the twenty years of marketing monoclonal antibodies became standard part of various anti-cancer regimen and substantially improved outcomes of many types of hematologic malignancies.

 

KEY WORDS

biological therapy, targeted therapy, monoclonal antibodies, immune checkpoint inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM