Biologická léčiva v revmatologii

01/2016

Hana Ciferská1, Jan Vachek2

1 Revmatologický ústav a Revmatologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

2 Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha

 

Souhrn

Biologická terapie (bDMARD) se stala nedílnou součástí léčby závažných autoimunitních revmatologických onemocnění, u kterých selhala předchozí terapie konvenčními, tj. nebiologickými léky. Cílené ovlivnění zánětlivých cytokinů, kostimulačních molekul včetně B- a T-lymfocytů vede k potlačení zánětlivé odpovědi, a tím k navození remise onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, psoriatická artritida, systémový lupus erythematodes a ankylozující spondylitida. Řada stavebních pilířů chronické zánětlivé odpovědi je pro tyto nozologické jednotky společná, což umožňuje využití řady bDMARD v několika indikacích, nicméně u dalších bDMARD jsou cílem specifické zánětlivé cytokiny, které jsou specifické pro dané onemocnění. Tato práce si klade za cíl podat stručnou charakteristiku jednotlivých preparátů, které se nyní využívají v klinické praxi v léčbě výše uvedených revmatologických onemocnění.

 

Klíčová slova

biologická léčba, revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, psoriatická artritida, systémový lupus erythematodes, anti-TNF-α, infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab pegol, tocilizumab, rituximab, abatacept, belimumab, ustekinumab, apremilast

 

Summary

Biological agents (bDMARD) has become an integral part of treatment for severe autoimmune rheumatic disease for patients in whom failed prior therapy with conventional disease modyfing drugs (sDMARD). Targeting of inflammatory cytokines, costimulatory molecules, including B- and T-lymphocytes leads to suppression of the inflammatory response, and thereby induce remission of the disease such as rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, systemic lupus erythematosus, and ankylosing spondylitis. Many building pillars chronic inflammatory response are similars for these diseases, which allows usege of various bDMARD in several indications, however the other bDMARD are targets specific inflammatory cytokines that are specific for a given disease. This work aims to give a brief characterization of individual drugs currently used in clinical practice in the treatment of rheumatic diseases mentioned above.

 

Key words

biological treatment, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, systemic lupus erythematosus, anti-TNF-α, infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab pegol, tocilizumab, rituximab, abatacept, belimumab, ustekinumab, apremilast

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM