Biosimilars v léčbě pacientů s idiopatickými střevními záněty

01/2017

MUDr. Michal Konečný, Ph.D.

II. interní klinika - gastroenterologická a hepatologická, FN Olomouc

 

SOUHRN

Biosimilární léky představují důležitou inovaci biologické léčby i v terapii nemocných s nespecifickými střevními záněty, Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Dosavadní zkušenosti s užitím biosimilars jsou velmi slibné ve všech jejich indikacích včetně gastroenterologie. Účinnost léčby i bezpečnost biosimilars potvrdily výsledky z několika mezinárodních klinických studií provedených zpočátku v revmatologii, recentně i v gastroenterologii. V české republice je biosimilární infiiximab registrován od roku 2013 a od roku 2014 je zaváděn do široké klinické praxe ve většině center České republiky. V současnosti je jím léčeno nejméně 1 000 nemocných se střevními záněty, a to jak naivních, tak i převedených z léčby originálním přípravkem. Právě snížení nákladů umožňuje širší dostupnost biologické léčby. V brzké budoucnosti lze očekávat, že biosimilární léky postupně nahradí originální přípravky biologické léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nespecifické střevní záněty, infliximab, adalimumab, biosimilární léky

 

SUMMARY

Biosimilar drugs are an important innovation in biological therapy and in the therapy of patients with inflammatory bowel disease, Crohn's disease and ulcerative colitis. The experience of the use of biosimilars to date is very promising in all their indications, including gastroenterology. The treatment effectiveness and safety of the use of biosimilars have been confirmed by the results of several international clinical studies, performed initially in rheumatology and recently in gastroenterology. In the Czech Republic, biosimilar infliximab was registered in 2013 and since 2014 it has been introduced into general clinical practice in most health centers in the Czech Republic. Currently, biosimilar infliximab is administered to at least 1000 patients with intestinal inflammation, both naive and those who switched from the original infliximab. The reduction of costs enables a wider availability of biological treatment. In the near future it is expected that biosimilar drugs will gradually replace the original means of biological treatment.

 

KEY WORDS

inflammatory bowel disease, infliximab, adalimumab, biosimilar drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM