Blokáda interleukinu 6 po dvaceti letech zkušeností

03/2020

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Subkatedra revmatologie, II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Protizánětlivý účinek blokátorů interleukinu 6 (IL-6) byl u pacientů ověřen počátkem 21. století. Blokáda rozpustného i membránového receptoru pro IL-6 se osvědčila jako účinná a poměrně bezpečná terapie revmatoidní artritidy, obrovskobuněčné arteriitidy a dalších zánětlivých onemocnění. Práce shrnuje mechanismus účinku blokády receptoru pro IL-6 a klinické zkušenosti se zatím dostupnými přípravky (tocilizumab, sarilumab), jejich výhody a rizika.

 

Klíčová slova

interleukin 6, biologická léčba, revmatoidní artritida, tocilizumab, sarilumab

 

SUMMARY

The anti-inflammatory effect of interleukin 6 (IL-6) inhibition was verified in patients at the beginning of the 21st century. The blockade of soluble and membrane IL-6 receptor has proven to be an effective and relatively safe therapy of rheumatoid arthritis, giant cell arteritis and other inflammatory diseases. The article summarizes the mechanism of action of IL-6 receptor inhibition and clinical experience with the currently available molecules (tocilizumab, sarilumab), their benefits and risks.

 

Key words

interleukin 6, biological treatment, rheumatoid arthritis, tocilizumab, sarilumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM