Bolesti hlavy v době pandemie covidu-19

02/2022

MUDr. Ingrid Niedermayerová1,2; MUDr. Lubica Joppeková1

1 Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Neurologická klinika, FN Brno

2 Neurologie Brno, s. r. o.

 

SOUHRN

Bolesti hlavy patří mezi nejčastější symptomy onemocnění covidem-19, kdy se fenotypem manifestují jako migrenózní nebo tenzní. Byla prokázána asociace mezi bolestí hlavy a anosmií/ageusií. Patogeneze není zcela objasněna, ale existuje několik pravděpodobných patogenetických mechanismů. V období pandemie se navýšilo množství spouštěcích faktorů pro bolesti hlavy (změna denního režimu, stres, porucha spánku, úzkosti, deprese). Telemedicína se ukázala jako vhodná alternativa pro léčbu nekomplikovaného typu bolestí hlavy.

 

Klíčová slova

covid-19, migréna, tenzní typ bolesti hlavy, telemedicína

 

SUMMARY

Headaches are among the most common symptoms of COVID-19, with phenotypes manifesting as migraine or tension. An association between headache and anosmia/ageusia has been demonstrated. The pathogenesis is not fully understood, but there are several probable pathogenetic mechanisms. During the pandemic, the number of triggers for headaches increased (change of daily routine, stress, sleep disturbance, anxiety, depression). Telemedicine has proven to be a suitable alternative for the treatment of an uncomplicated type of headache.

 

Key words

COVID-19, migraine, tension type of headache, telemedicine

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM